PROTEKTA

KP WBX

Depozitni sef KP WBX (u varijanti sa deponiranjem sa stražnje ili prednje strane) je konstruiran za zaštitu dnevnog utrška.

Certificiran prema EN 1143-2 u klasi N II

Sustav ima dva dijela: gornji depozitni modul koji je dostupan zaposlenicima objekta i sigurnog donjeg dijela koji mogu otvoriti i preuzeti utržak samo djelatnici zaštitarske tvrtke koja prevozi novac.