PROTEKTA

KP WBN

 

Depozitni sef KP WBN (u varijanti sa deponiranjem sa stražnje ili prednje strane) je konstruiran za zaštitu dnevnog utrška od strane višestrukih klijenata.

Certificiran prema EN 1143-2 u klasi N II - N VI

Sustav ima dva dijela: gornji depozitni modul koji je dostupanklijentim i sigurnog donjeg dijela koji mogu otvoriti i preuzeti utržak samo djelatnici zaštitarske tvrtke koja prevozi novac ili banke u čijim prostorima se sef nalazi.  

    

 

Kao opcija dostupan sa elektronskim sustavom za deponiranje koji omogućuje:

- Identiifikaciju korisnika karticom ili PIN-om

- Upis vrijednosti depozita

- Čitač bar koda

- Ispis potvrde

- Memoriju događaja i puno više

 

Moguća instalacija kroz zid.