PROTEKTA

Mikrovalni detektori za zaštitu perimetra


KAKO RADI?

 - Princip rada zasnovan na generiranju elektromagnetskog polja u prostoru između odašiljača i prijemnika.

- Alarm signal generira se kada uljez ulazi u štičenu zonu.