Inovativan način prikupljanja novca

Pametni depozitni sefovi omogućuju djelatnicima da osobno sami deponiraju utržak (novčanica i kovanica) svih valuta, na prodajnom mjestu, i to kada god imaju slobodnog vremena za to u toku svoje smjene
Deponiranje je jednostavno, brzo i sigurno uz provjeru ispravnosti novčanica
Deponirani novac se automatski prebroji, provjeri i deponira u unutar sefa
Podaci o deponiranju automatski se šalju na server i u banku koja u skladu sa ugovorom odobrava račun klijenta što ujedno i osigurava zakonsku obavezu o pologu utrška
Novac u pametnim sefovima nakon deponiranja više nije dostupan djelatnicima prodajnog mjesta

Prednosti korištenja pametnih depozitnih sefova:
– Smanjenje troška prijevoza novca – novac je potrebno preuzeti tek nakon punjenja kapaciteta sefa ili u skladu sa ugovorom sa bankom
– Poboljšana likvidnost – novac gotovo odmah vidljiv na računu
– Ubrzan obračun djelatnika – nema prebrojavanja, pakiranja u jednokratne vrećice ili pisanja specifikacije, sef sam odrađuje sve
– Povećana sigurnost od prepada – u blagajni se nalazi samo ne-položeni novac, ostatak se nalazi u sefu kojem djelatnici nemaju pristup
– Povećana sigurnost od manipulacije sa utrškom od strane djelatnika

Prikazuje se svih 2 rezultata