Mikrovalni detektori za zaštitu perimetra

KAKO RADI?

– Princip rada zasnovan na generiranju elektromagnetskog polja u prostoru između odašiljača i prijemnika.

– Alarm signal generira se kada uljez ulazi u štičenu zonu.