ThinPack

Za vrijeme prepada, razbojnik ima dojam da sve ide po planu. ThinPac je u funkciji, ali neprimjetan na sigurnoj lokaciji. Sustav štiti Vaše djelatnike i klijente aktiviranjem tek kada je razbojnik dovoljno odmakao iz poslovnice, neutralizirajući njegov osnovni cilj: novac.

Opis

U slučaju napada

• Thinpac će prouzrokovati trenutni odaziv na napad generirajući oblak dima u slučaju krađe novca prilikom razbojništva.

• Dim će privući pažnju, označiti napadača i oštetiti novčanice, povećavajući na taj način mogućnost za hvatanjem i osudom počinitelja

Sigurnosne prednosti

• ThinPac funkcionira potupuno automatski tako da nije potrebna nikakva intervencija od strane zaposlenika u slučaju prepada.

• ThinPac uklanja osjećaj nesigurnosti. Osoblje mora samo ispunjavati naredbe pljačkaša. Ovo značajno smanjuje nivo stresa u slučaju situacije prepada.

• Senzori u ThinPac -u pokreću ktivaciju samo kada je uređaj izvan prostora poslovnice koja se štiti. To znači da su klijenti i zaposlenici sigurni i nisu direktno izloženi sigurnosnim mjerama

• ThinPac je diskretan: niti Vaši djelatnici niti Vaši klijenti neće imati osjećaj da ih štiti sigurnosni sustav.